Pružatelj usluge

HOSS d.o.o.
Radnička cesta 54
10000 Zagreb

OIB: 92365884395 MB: 04769244


E-mail: info@hoss-moebel.de
Website: https://www.hossworld.hr

Telefon: +49 (0)611 9501270
Telefax: +49 (0)611 95012727

Član društva koji osobno odgovara za obveze trgovačkog društva
Višen Matković (Geschäftsführer)

Odgovorna osoba za sadržaj
Borna Matković
HOSS GmbH